Ga naar de inhoud
Positieve psychologie

De positieve psychologie is een relatief jonge stroming binnen de psychologie. Wat mij er zo in aanspreekt is dat er niet gekeken wordt wat er allemaal mis is met jou, maar naar hoe je gelukkiger kunt worden. Eindelijk eens een positieve blik in de psychologie, dus 😉

Positieve psychologie

Positieve psychologie en geluk

Er zijn uiteraard vele filosofische, religieuze, spirituele en andere wegen naar geluk. Geen enkele daarvan is in wezen “beter” dan de andere. Sommige zijn alleen korter omdat ze minder omwegen maken en beter bij je passen.  Het enige echte criterium is of ze tot de wijsheid leiden die op haar beurt tot echt geluk leidt. Echt geluk, ongeacht hoe je dit definieert, toont zich in ieder geval in onverstoorbaar mededogen en vriendelijkheid. Wijsheid, mededogen en vriendelijkheid zijn de handtekening van geluk. Onverstoorbaarheid is de test…, dit is ware levenskunst!

Positieve psychologie onderzoekt wat mensen gelukkig maakt. Dit in tegenstelling tot de klassieke psychologie waarbij vooral gekeken wordt wat er niet goed gaat. Uit wetenschappelijk onderzoek van de positieve psychologie blijken een aantal zaken belangrijk voor je geluksgevoel, dit zijn o.a.:

Positieve psychologie: geluksfactoren

Wie je bent

Het geloof in een onveranderlijke aard of karakter is een veel voorkomende beperkende overtuiging. Niemand kent zichzelf in al zijn mogelijkheden. Je bent immers voortdurend in evolutie en ontwikkeling. Je weet alleen welke mogelijkheden je tot nu toe gerealiseerd hebt en welke gewoonten en automatismen je tot dusver hebt aangenomen. Dat lijkt je zogenaamde aard of karakter. Maar dat is alleen wie je tot nu geweest bent, niet wie je nog kunt zijn.

Eigenwaarde

De meest gehoorde beperkende overtuiging is: “Ik ben niet goed genoeg.” Méér heb je in feite niet nodig: deze overtuiging volstaat om van je leven een puinhoop te maken. Elk mens heeft echter een intrinsieke, bij jou horende eigenwaarde. Die eigenwaarde is er en zal er altijd zijn, ook als je er niet meer in gelooft of denkt ze te zijn kwijtgeraakt. Niets wat in het leven gebeurt of wat anderen doen of zeggen, kan iets aan je eigenwaarde veranderen. Je eigenwaarde hangt niet af van het oordeel of het gedrag van anderen.  Zij kan niet verloren gaan of door anderen afgenomen worden. Maar het is ook niet de taak van anderen ze op peil te houden.

Anderen

De reacties van anderen op wat jij doet en zegt, zijn alleen maar de meningen en reacties van anderen. Hun reacties, gedragingen en opmerkingen zijn van hen en zeggen heel weinig over jou. Je bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens of meningen van anderen en je hoeft die ook niet te begrijpen. De anderen zijn net zo vrij als jij.

Oorsprong van gedrag

Elk gedrag is het gevolg van een keuze. Achter elk gedrag moet een bepaalde logica zitten, of we ons daar nu van bewust zijn of niet. Anders zouden we het niet doen. Het enige wat je moet “begrijpen” is dat elke keuze die je ooit gemaakt hebt, altijd de beste keuze was die je op dat ogenblik kon maken op grond van en binnen het kader van de kennis, de overtuigingen en de verhalen die je op dat ogenblik had en van de mogelijkheden die je op dat ogenblik kon zien. Er zijn geen problemen, fouten of mislukkingen. Er zijn alleen gevolgen van keuzen en kansen om iets te leren. Lessen die niet geleerd worden, zullen gewoon terugkomen tot ze geleerd zijn.

Positieve intentie

Elk gedrag heeft een doel en wordt gemotiveerd door een positieve intentie, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Het maakt niet uit hoe je je gedrag later, met de wijsheid achteraf, kunt beoordelen. Er was altijd een positieve intentie.

Motivering tot verandering

Elk mens zoekt naar geluk. Zolang het leven redelijk werkt (zolang je er niet te veel last van hebt / pijn van hebt), zijn mensen zelden echt gemotiveerd om nieuwe ideeën te zoeken. Zodra er voldoende pijn is, gaan mensen op zoek naar “oplossingen”, d.i. ideeën en verhalen die aan de dingen betekenissen geven, waarmee ze weer een redelijke mate van geluk kunnen vinden. De Dalaï Lama zegt: “Pijn is het leven dat tot je spreekt, op een manier die het best je aandacht trekt”.

Mogelijkheid tot creatie

Je huidige en vroegere gedrag bepaalt je verdere leven niet. Leven is op elk moment een creatief proces. Elk individu beschikt in zijn/haar eigen innerlijk over voldoende kracht en mogelijkheden om zichzelf te veranderen in de persoon die hij of zij wil zijn. Je kunt op elk moment kiezen hoe je je gedraagt, zonder dat je moet analyseren of begrijpen waarom je vroeger was zoals je vroeger was. Je kunt op elk moment je leven opnieuw creëren. De weg waarlangs je leven zich in het verleden heeft afgespeeld, bepaalt niet de weg en de doelstellingen die je in de toekomst kunt kiezen.

Positieve psychologie: Zelf aan het stuur

Niemand buiten jezelf is verantwoordelijk voor jouw geluk. Niemand heeft tot taak voor jouw geluk te zorgen. Echt geluk is ook meer dan het plezier van het hebben van dingen of het beleven van ervaringen: dat is een vluchtig en voorwaardelijk geluk. Echt geluk is een duurzame en onvoorwaardelijke innerlijke houding van geluk, een geluk van binnenuit, een geluk zonder reden.

Egmond

Geluk is niet iets kant-en-klaar. Het komt voort uit je eigen acties.
Natuurcoach Alkmaar

Positieve psychologie in coaching

In mijn coaching gebruik ik als dat bij jou en je vraagstuk past, technieken, oefeningen en inzichten uit de positieve psychologie. Coaching vindt plaats in de natuur rond  Alkmaar (Egmond, Bergen, Castricum, Heemskerk en Heiloo). In overleg is het ook mogelijk op een andere locatie. Behalve coaching, geef ik ook mindfulness, yoga en haptomische massage.

Wil je meer weten over mij? Kijk dan hier.

Kort: Wat is positieve psychologie?

Grondlegger positieve psychologie. Er is Nederlandse ondertiteling (klik op het blokje onder aan het filmpje en selecteer Nederlands).

error: Content is protected !!