Ga naar de inhoud

Tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Na aanmelding volgt een gratis, vrijblijvend  kennismakingsgesprek waarin we samen kijken wat je vraag is, wat je wensen zijn en wat ik hierin te bieden heb. Samen voelen we of er  een “klik” is  die nodig is voor een goede samenwerking.

Coaching en Mindfulness

De begeleidingskosten zijn afhankelijk van het begeleidingstraject dat je kiest.

De kosten voor individuele coaching of  mindfulness voor particulieren zijn € 60  per uur. Een sessie duurt 1 1/2 uur. Afhankelijk van jouw vraag en behoefte stel ik een pakket samen van een aantal sessies. De prijs is dan lager.

Wanneer jouw begeleidingstraject vergoed wordt door een werkgever of instantie dan gelden de maximumtarieven van € 120 per uur.

Prijzen zijn inclusief BTW
Voor bedrijven maak ik een offerte op maat.

Vergoedingsmogelijkheden

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via het IKB en LBB
Voor ambtenaren en medewerkers die onder de CAO ‘sociaal werk’ vallen, bestaan er het Individueel Keuzebudget (IKB) en het Loopbaanbudget (LBB). Beide kun je gebruiken voor een persoonlijk coachingstraject en jouw duurzame inzetbaarheid.


Via de belasting
Loopbaancoaching is onder voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.


Bij ontslag

Ook een transitievergoeding bij ontslag kan gebruikt worden voor coaching.  Deze vergoeding is bedoeld ter overbrugging en mag je het belastingvrij besteden aan scholing, loopbaan-, coaching- of outplacementtrajecten.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV
Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Voor ondernemers
Kosten voor zelfstandig ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Let op: Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingadviseur.

Annuleren

  • Binnen 48 uur – 50% van de sessieprijs
  • Binnen 24 uur – 100% van de sessieprijs

Meer weten?

Wil je meer weten? Of een afspraak maken voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met mij op.

Algemene voorwaarden

error: Content is protected !!