Ga naar de inhoud
raja yoga

Raja Yoga | Het achtvoudig pad

Raja Yoga is veel meer dan alleen houdingen. Het is iets wat je zelf moet ervaren. Het is geen boekenwijsheid. Je leert, door te doen en te ervaren. Patanjali onderscheidt in Yoga acht stappen (het achtvoudig pad van yoga), die integraal beoefend worden. De beoefening van deze 8 stappen van yoga, met behulp van oude Yoga-technieken, resulteren op natuurlijke wijze in een verbetering van je lichamelijke en geestelijke gezondheid, zoals ontspanning, ademhaling, weerbaarheid, concentratie, geheugen, creativiteit, intuïtie en visie. Een voorwaarde daarbij is wel dat je gemotiveerd bent en regelmatig Yoga beoefent. Het volgen van deze acht stappen wordt ook wel de koninklijke weg genoemd, ofwel; Raja Yoga.

Wat is Raja Yoga?

Om in contact te komen met wat je in het diepst van je wezen bent, is Yoga de methode.  Het Sanskriet woord Yoga wordt meestal vertaald door vereniging, eenwording. Yoga is de vereniging of eenwording tussen het diepste in ons, de ‘ziel’ of het ‘zelf’ en de wereld om ons heen. Yoga bereiken is dus hetzelfde als verlichting, realisatie, bevrijding of verlossing bereiken. De Yoga methode is zo’n 3.000 jaar geleden door Patañjali beschreven in de Yoga Sutras. De praktische beoefening hiervan noemt hij Raja Yoga (Koninklijke Yoga), dat verdeeld is in acht stappen, ook wel het achtvoudig pad genoemd.

De acht stappen van Raja Yoga

  1. Yamas (weigeringen)
  2. Niyamas (idealen)
  3. Āsanas (houdingen)
  4. Prāņāyāma (energiebeheersing)
  5. Pratyahāra (onthechten)
  6. Dhārana (concentratie)
  7. Dhyāna (meditatie)
  8. Samādhi (contemplatie)

Yamas (Weigeringen)

Wat zijn yamas?

Eerst wordt gewerkt aan het zien en stoppen van oude gewoonten, vooroordelen, houdingen, die zich meestal mechanisch voordoen. Dit begint met van een afstandje naar je zelf kijken, ofwel  zelfobservatie. Vanuit deze bewuste zelf observatie weiger je mee te gaan (reageren) in je automatische patronen. Je wordt bewuster en er ontstaat tijd en ruimte om de juiste keuzes te maken.

De yama’s zijn een soort natuurwetten die voor iedereen toepasbaar zijn. Ze beschrijven hoe we met elkaar en de natuur om kunnen gaan. In relatie tot al onze waarnemingen ontstaan er veel hindernissen in het leven. Yama in je dagelijkse leven toepassen heeft als doel harmonie te brengen in al onze relaties.

Er zijn vijf Yamas, dit zijn: Ahimsa (geweldloosheid), Satya (waarachtigheid), Asteya (eerlijkheid), Brahmacharya (zuiverheid) en Aparigraha (niet-begeren) beoefend.

Niyamas (Idealen)

Wat zijn niyamas?

Ook wel idealen genoemd, ofwel wat je beter wel kunt doen. Je doet onderzoek naar jezelf en vergroot je zelfbeheersing. Hoe ga je om met je eigen lichaam en geest? Met Niyama schep je meer evenwicht en positiviteit in je leven.

Er zijn vijf Niyamas, dit zijn: Zuiverheid (Shaucha), Tevredenheid (Santosha),Soberheid (Tapah), Zelf-studie (Svadhyaya) en Overgave (Ishvar-Pranidhan).

De Yamas en Niyamas zijn geen tien geboden / verboden. Het gaat niet om het onderdrukken van iets wat je graag zou willen, maar niet mag. Je mag in principe alles. Het gaat hier om vrije keuze van je gedachtes vanuit universele waarden en van daar uit handelen. Je krijgt zo inzicht en je gaat bewust en in harmonie te leven.

Asanas (Houdingen)

Wat zijn asanas?

Veel mensen in het westen die yoga beoefenen, houden zich alleen bezig met de asanas. In de Raja Yoga worden asanas uit de Hatha Yoga gebruikt om het lichaam te versterken en de geest standvastiger en rustiger te maken. De Asanas bieden een mooie “laboratorium omgeving” om de andere stappen van het achtvoudig pad in de praktijk te oefenen.

Prāņāyāma (energiebeheersing)

Pranayama betekent letterlijk ‘vergroting van de levensenergie’ (prana). Vitaliteit en kracht, zowel fysiek, mentaal als emotioneel nemen toe. Pranayama is een goede voorbereiding op concentratie, meditatie en contemplatie.

Pratyahāra (onthechten)

Door te onthechten van de prikkelingen van de zintuigen en van wervelingen van de geest, wordt evenwichtigheid en onverstoorbaarheid mogelijk.

Dhārana (concentratie)

Eén van de moeilijkste stappen van Raja Yoga. Concentratie op één punt, zonder andere gedachte of prikkels.

Dhyāna (meditatie)

Vanuit Dharana kom je uiteindelijk tot dhyana (meditatie), de totale stilte.

Samādhi (contemplatie)

Het uiteindelijke doel van de vorige zeven stappen is samadhi, of contemplatie. De realisatie van wie je werkelijk bent. Bevrijd van hechtingen, in stilte, voel je pure liefde, vreugde en vrede. Je realiseert je wie je werkelijk bent. Dit is een werkelijk leven in vrijheid, ofwel ware levenskunst!

Yoga citta-vrtti-nirodah - Yoga is het stilleggen van alle wervelingen van de geest

Raja Yoga in Egmond voor iedereen die zich wil verdiepen in het achtvoudig pad van Yoga (Patanjali).

Meer weten

Wil je meer weten over wat deze vorm van yoga voor jou kan doen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Behalve yoga, geef ik ook coaching, mindfulness, meditatie en massage in de omgeving van Alkmaar (Egmond, Bergen, Castricum en Heiloo). Neem contact op via 06-3722588, of info@reinajordens.nl of via het contactformulier.

error: Content is protected !!